اخبار

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی (پاد)​

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی (پاد)​

مرکز فناوری‌های دیجیتالی دانشگاه تهران با همکاری مرکز آموزش‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان(مرکز آموزش‌های ضمن خدمت) و اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه، دوره‌ای تخصصی را با عنوان «آشنایی با سامانه ارتقا مرتبه اعضای ...