تضمین کیفیت

راه اندازی سامانه کنترل کیفیت سامانه‌های دانشگاه

راه اندازی سامانه کنترل کیفیت سامانه‌های دانشگاه

دکتر مصطفی صالحی، معاون سامانه‌های اطلاعاتی مرکز فناوری‌های دیجیتال، اعلام کرد: در راستای راه اندازی واحد کنترل / تضمین کیفیت سامانه‌های دانشگاه و اجتناب از استفاده فرم‌های دستی و گردش‌های ایمیلی بین توسعه دهندگان و ...