ارزش‌ها

تعداد بازدید:۱۲۲۲۷
ارزش‌ها
 1. رضایت مشتریان‌
 2. تعهد به تعالی
 3. خلاقیت و نوآوری
 4. نظم و انضباط
 5. مسئولیت پذیری‌
 6. ارتقاء دانش سازمانی
 7. چابکی و انعطاف‌پذیری
 8. اعتماد و صداقت
 9. التزام به محرمانگی اطلاعات‌
 10. وجدان کاری و پاسخ‌
 11. کار تیمی
 

۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۵