شبکه همکاران

تعداد بازدید:۱۶۸۵۰
  نام شرکت حوزه فعالیت با مرکز
http://it.ut.ac.ir/documents/3353149/81331376/logo.png?t=1496724213583

تدبیر کام

شبکه و سخت‌افزار

http://it.ut.ac.ir/documents/3353149/81331376/logo-SLS.png?t=1496724213583

راهکار نوین سیاق

سامانه‌های نوین مالی و لجستیک

 

داده‌های گویای نگار

هوش سازمانی

http://it.ut.ac.ir/documents/3353149/81331376/logo%20%281%29.png?t=1496728378402

طراحی و تولیدی آماک کوشا

تجهیزات UPS

http://it.ut.ac.ir/documents/3353149/81331376/sain.png?t=1496724742070

سپهر افزار ایرانیان

پورتال لایفری

http://it.ut.ac.ir/documents/3353149/81331376/logo%20%282%29.png?t=1496724213582

فناوری اطلاعات ایرانیان

شبکه و سخت‌افزار

 

گسترش اندیشه پویا

بهبود فرآیندها

http://it.ut.ac.ir/documents/3353149/81331376/avan.png?t=1496724213583

مشاوران صنعت نرم افزاری اعوان

یکپارچه‌سازی سامانه‌ها

http://it.ut.ac.ir/documents/3353149/81331376/acaLogo.png?t=1496724213582

معماران عصر ارتباط

وب‌سایت

http://it.ut.ac.ir/documents/3353149/81331376/back2.jpg?t=1496724913568

نوپرداز اصفهان

سامانه جامع آموزش

انتقال داده‌های آسیاتک تبادل محتوای اینترنت