وضعیت سامانه‌ها

 • سامانه الکترونیکی دبیر خانه و گردش مکاتبات
 • پست الکترونیکی
 • سامانه جامع آموزش
 • سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری
 • سامانه خوابگاه
 • سامانه تغذیه
 • سامانه کتابخانه
 • سامانه احراز هویت مرکزی
 • پیشخوان دانشگاه
 • سامانه حقوق و دستمزد
 • سامانه هوش سازمانی
 • سامانه حضور و غیاب
 • سامانه وام
 • سامانه پرونده الکترونيکي دانشجو
فعال دچار اختلال خارج از دسترس

شروع در دانشگاه تهران

چناچه به عنوان دانشجو یا عضو هیأت علمی به مجموعه دانشگاه تهران پیوسته‌اید و می‌خواهید برای اولین بار ازا طلاعات فناوری اطلاعات دانشگاه استفاده کنید از لینک‌های مقابل وارد شوید.

پیشخوان دانشگاه تهران

به توان دانشجو

تقویت عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه تهران، طی بیش از دو سال گذشته از سوی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه دنبال شده است.

مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی با درک تأثیر چشم‌گیر این تفکّر، به‌دنبال گسترش این حرکت بر اساس رویکردهای علمی و نوآورانه است. بدین‌منظور رویداد «تحول به توان دانشجو» را دوبار در سال اجرا می نماید تا در کنار معرفی دستاوردهایی که تاکنون بر اساس توانمندی‌های دانشجویان دانشگاه تهران حاصل شده است، هم از توان دانشجویان و هم از ایده‌های ایشان برای ایجاد تحولی چشم‌گیر در حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه تهران بهره گیرد.