کسب جایگاه کارمند نمونه دانشگاه تهران در حوزه معاونت فناوری های دیجیتالی

۲۰ تیر ۱۴۰۱ | ۱۲:۱۸ کد : ۲۹۴۳۸
تعداد بازدید:۳۸۱
در بزرگترین رویداد کارمندان دانشگاه تهران که روز شنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱، ساعت ۹:۳۰، در محل تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد، سرکار خانم مهندس الناز کتابچی از حوزه معاونت فناوری های دیجیتالی به عنوان کارمند نمونه دانشگاه تهران برگزیده شدند.

در بزرگترین رویداد کارمندان دانشگاه تهران که روز شنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱، ساعت ۹:۳۰، در محل تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد ،۷۷ نفر از کارمندان دانشگاه تهران از واحدهای ستادی، دانشکدگان‌، دانشکده‌ها، پردیس‌ها و مؤسسات و مراکز دانشگاه به عنوان کارمند نمونه معرفی شدند.
در این رویداد سرکار خانم مهندس الناز کتابچی از حوزه معاونت فناوری‌های دیجیتالی نیز به عنوان کارمند نمونه دانشگاه تهران برگزیده و از ایشان تقدیر بعمل آمد. معاونت فناوری‌های دیجیتالیی، ضمن تبریک و پاسداشت زحمات برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون دارد.


( ۱ )