آیین نامه نحوه نامگذاری دامنه های دانشگاه

ماده ۱: از آنجائیکه دامنه ( domain ) دانشگاه تهران خود سه بخشی است ( ut.ac.ir ) لازم است اسامی دامنه ها به گونه ای باشد که فقط یک بخش دیگر به این دامنه اضافه شود .(مانند : press.ut.ac.ir )

ماده ۲: نام www فقط مختص Home Page اصلی دانشگاه تهران می باشد و پیشنهاد می شود حتی بخشی از یک اسم نیز شامل www نباشد.

ماده ۳: اسامی دامنه ها فقط باید از حروف الفبا ( a-z ) و ارقام (۰-۹) تشکیل شده باشند.

ماده ۴: اعداد بکار رفته در اسم حاوی معنایی باشد (مانند: ICE2002) در هر صورت لازم است اعداد بکار رفته در انتهای نام بکار روند.

ماده ۵: هیچ اسمی نباید فقط شامل اعداد باشد و یا با عدد شروع شود.

ماده ۶: اسامی بهتر است تا حد امکان کوتاه باشند. در هر صورت طول اسمی نبایداز ۳ کاراکتر کمتر و از ۱۲ کاراکتر بیشتر باشد.

ماده ۷: اسامی که مختص کاربرهای خاص در شبکه می باشد مانند: info , mail , dns ,ftp , web , gopher , news , admin , ns , و .... مختص مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه می باشد و قابل ثبت نمی باشد..

ماده ۸: چنانچه دامنه ای برای ارائه خدمات جامع در دانشکده و یا گروه و یا رشته خاصی استفاده می شود، نا م آن بایدبر گرفته از نام مخفف آن دانشکده یا گروه یا رشته باشد.(مانند: دانشکده علوم fos ، گروه برق و کامپیوتر ece )

ماده ۹: اگر دامنه ای برای ارائه خدمات خاصی در دانشکده یا گروه بکار برده می شود، نام آن می تواند ترکیبی از نام دانشکده و کاربرد خاص آن باشد. (مانند: سرور پست الکترونیکی دانشکده دامپزشکی vetmail )

ماده ۱۰: اسامی دامنه ها نمی تواند شامل کلمه UT باشد .(مانند: nameut.ut.ac.ir قابل قبول نمی باشد.)

ماده ۱۱: در سایر نامها از قبیل نام مکانهای طبیعی در ایران (البرز، زاگرس، الوند، دماوند و....) و نام شهرها و استانهای ایران (تهران - خراسان) و یا نام پدیده های طبیعی (خورشید، پگاه، شفق) و یا اسامی خاص که دارای معنای خاصی می باشد نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۲: نامگذاری پیشنهادی بنابر هر یک از اولویتهای فوق الذکر پس از تصویب شورای پژوهشی دانشکده به مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی ارائه می گردد. مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی پس از تطابق نامگذازی با آئین نامه و احراز تکراری نبودن آنرا در DNS دانشگاه ثبت و نتیجه را به واحد پیشنهاد دهنده منعکس خواهد نمود . در نهایت در صورت عدم موافقت شورای مرکز مورد نام پیشنهادی لازم است دانشکده و یا واحد مربوطه طی توافق با کارشناسان مربوطه مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی نام سایت را نهایی نمایند.

ماده ۱۳: هیچ DNS دیگری غیر از DNS اصلی دانشگاه ( مستقر در مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی) رسمیت نخواهد داشت.


تعداد بازدید:۲۱۵۲