آیین نامه سیاست‌های اطلاع رسانی دانشگاه

تعداد بازدید:۹۰۲۹

بندهایی از آیین نامه سیاست‌های اطلاع رسانی دانشگاه

مصوبه ۸۰/۵/۱۰ شورای سیاست‌گزاری انفورماتیک دانشگاه

کاربران در استفاده از سیستم‌ها باید به موارد زیر توجه نمایند:

بند ۴-۱: استفاده از کلیه امکانات اطلاع رسانی تنها در صورت داشتن مجوز لازم، مجاز شمرده می شود. استفاده غیر مجاز از امکانات فوق می تواند به ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح دانشگاه منجر گردد. دانشگاه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از دسترسی افراد مظنون به استفاده غیر مجاز از امکانات اطلاع رسانی بطور موقت جلوگیری بعمل آورد.

بند ۴-۳: فعالیتهای زیر در سیستم غیر قابل قبول، تلقی می گردد و کاربران باید از انجام آنها اجتناب ورزند:

  • ۴-۳-۱- تلاش برای دسترسی غیر مجاز به امکانات اطلاع رسانی دانشگاه
  • ۴-۳-۲- استفاده نادرست از امکانات سیستم
  • ۴-۳-۳- برنامه نویسی با مقاصد بدخواهانه
  • ۴-۳-۴- عرضه یا اجرای برنامه با مقاصد بدخواهانه
  • ۴-۳-۵- سرقت نرم افزار و یا استفاده غیر مجاز از نرم افزارها
  • ۴-۳-۶- استفاده از امکانات اطلاع رسانی (نظیر پست الکترونیکی) برای ایجاد مزاحمت
  • ۴-۳-۷- آسیب رسانی ویا ایجاد تداخل در سیستم های اطلاع رسانی
  • ۴-۳-۸- تلاش برای شکستن و یا کشف رمزهای عبور

بند ۴-۱۰: تمام کاربران مسئول فعالیتهای خود هستند حتی اگر محدودیت خاصی از جانب واحدهای اطلاع رسانی برای آنها قرار داده نشده باشد.