آیین نامه استاندارد صفحات وب دانشگاه

تعداد بازدید:۱۲۰۹۵
آیین نامه استاندارد صفحات وب دانشگاه
۱- مقدمه

دانشگاه تهران در حال حاضر دارای بیش از ۵۰۰ وب سایت و سامانه تحت وب است. مجموعه این وب سایت ها باید منعکس کننده جایگاه دانشگاه در میان موسسات آموزش عالی کشور باشند.

این وب سایت ها باید تجربه کاربری مناسب در زمان مرور اطلاعات، دسترسی به آنها و استفاده از سرویس های تحت وب برای کاربر فراهم کنند.

وضعیت وب سایت های دانشگاه بر شناخت و باور بازدید کننده از کیفیت، ارزش و اعتبار دانشگاه تهران تاثیر می گذارد.

ارائه استانداردهای پیاده سازی وب در موسسات، سازمانها بزرگ و خصوصاً دانشگاههای معتبر دنیا امری متداول است. استانداردهای وب دانشگاه تهران، راهنمایی برای پیاده سازی مناسب و شامل راهکارهای مناسب جهت طراحی وب سایت های دانشگاه است. لازم است در هنگام پیاده سازی و بسایت های دانشگاه توسعه دهندگان و مدیران و بسایت ها با پیروی از این استانداردها سعی کنند تجربه مثبت و منحصر به فردی را برای مخاطبان و بازدیدکنندگان فراهم کنند.

در این مستند تلاش شده است تا مجموعه ای از استانداردهای متنوع در حوزه های محتوا، طراحی، فنی و امنیت در قالب استانداردهای اجباری و اختیاری ارائه شوند. طبیعتاً استانداردهای مزبور در طول زمان نیازمند روزآمدسازی خواهد بود.

۲- راهنمای تولید و مدیریت محتوای وب سایت های دانشگاه
۲,۱ سیاست به روز رسانی وب سایت های دانشگاه
۲,۲ چک لیست بررسی و اعتبار سنجی محتوای وب سایت در دوره های زمانی مشخص
۲,۳ معماری و ساختار محتوایی وب سایت های دانشگاه
۲,۳,۱ ساختار وب سایت واحدهای آموزشی
۲,۳,۲ ساختار وب سایت واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی
۲,۳,۳ ساختار وب سایت واحدهای سازمانی
۲,۳,۴ ساختار وب سایت نشریات الکترونیکی
۲,۳,۵ ساختار وب سایت کنفرانس ها و گردهمایی ها
۲,۴ راهنمای نگارش محتوای مناسب وب
۲,۴,۱ عناوین
۲,۴,۲ متون
۲,۴,۳ تصاویر
۲,۴,۴ فایلها
۲,۵ چند زبانه بودن وب سایتها
۲,۵,۱ زبان اصلی
۲,۵,۲ دو زبانه بودن سایتهای واحدهای آموزشی و تحقیقاتی
۲,۵,۳ سایر زبانها
۳- راهنمای طراحی وب سایت های دانشگاه
۳,۱ رنگ ها
۳,۲ ساختار و فضاها
۳,۲,۱ انواع صفحات و مکان قرار گیری المان ها
۳,۲,۲ هدر استاندارد دانشگاه تهران
۳,۲,۳ فوتر استاندارد دانشگاه تهران
۳,۲,۴ طراحی ابزار جستجوی وب سایت
۳,۳ لوگوها و علامت های دیگر
۳,۳,۱ لوگوی دانشگاه و نحوه بکارگیری
۳,۳,۲ لوگوهای فرعی
۳,۳,۳ لوگوی شبکه های اجتماعی مجاز
۳,۴ تایپوگرافی
۳,۴,۱ فونت ها
۳,۴,۲ هدینگ ها
۳,۴,۳ متن صفحه
۳,۴,۴ لینک و دکمه ها
۳,۵ مثال های طراحی
۴- راهنمای پیاده سازی و ویژگیهای فنی
۴,۱ تکنولوژی های پیاده سازی و برنامه نویسی
۴,۲ ابزارهای مدیریت محتوا
۴,۲,۱ معرفی ابزارهای مدیریت محتوا
۴,۲,۲ ابزار مدیریت محتوای پیشنهادیLiferay
4,2,3 آشنایی باLiferay
4,3 قالبهای قابل دریافت
۴,۴ راهنمای برنامه نویسان
۴,۴,۱ اعتبار سنجی(validation)
4,4,2 لینک های شکسته
۴,۴,۳ استفاده ازfavicon
4,4,4 سیاست بازکردن پنجره یا تب جدید
۴,۴,۵ گرید و ابزارهای مورد استفاده
۴,۴,۶ استانداردهای شبکه های اجتماعی و متا تگ ها
۴,۵ تبادل اطلاعات با سامانه های اطلاعاتی دانشگاه
۴,۶ راهنمای استفاده از گوگل انالیتیکز
۴,۶,۱ آشنایی با گوگل انالیتیکز(Google Analytics)
4,6,2 کاربرد گوگل انالیتیکز
۴,۶,۳ نصب گوگل انالیتیکز
۴,۶,۴ نحوه گزارش گیری در گوگل آنالیتیکز
۴,۶,۵ به اشتراک گذاری حسابهای کاربری مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه
۴,۷ استفاده از گوگل وبمستر تولز
۴,۷,۱ نحوه ثبت نام وب سایت در وبمستر تولز
۴,۷,۲ امکانات گوگل وبمستر تولز
۴,۷,۳ مقایسه گوگل انالیتیک با وبمستر تولز
۴,۷,۴ نحوه اتصال گوگل انالیتیک و وبمستر تولز
۴,۸ ابزار جستجو
۴,۹ سرور و فضای میزبانی
۵- بهینه سازی برای موتورهای جستجو و وبومتریکس
۵,۱ وبومتریکس چیست؟
۵,۱,۱ اهداف وبومتریکس
۵,۱,۲ معیارهای وبومتریکس
۵,۱,۳ راهکارهای بهبود جایگاه دانشگاه در وبومتریکس
۵,۱,۴ ارتباط بینWebometricsو موتورهای جستجو
۵,۲ آشنایی باSearch Engine Optimization) SEO)
5,2,1 بهینه سازی در صفحهon page SEO
5,2,2 بهینه سازی خارج از صفحهoff page SEO
5,3 عوامل موفقیت درSEO
5,3,1 عوامل بهینه سازی داخل صفحه ای
۵,۳,۲ عوامل بهینه سازی خارج صفحه ای
۵,۳,۳ کلمات کلیدی
۵,۳,۴ برخی توصیه های گوگل برای دست یابی به رتبه بهتر در موتور های جستجو
۶- راهنما و استانداردهای امنیتی
۶,۱ امنیت زیر ساخت و نرم افزار
۶.۱,۱ تشخیص و تصدیق هویت
۶,۱,۲ تصدیق حقوق دسترسی
۶,۱,۳ مدیریت نشست(Session)
6,1,4 بررسی صحت ورودی و خروجی
۶,۱,۵ مدیریت خطاها و استثناها
۶,۱,۶ طراحی، معماری و کدنویسی
۶,۱,۷ رویدادنگاری و ردگیری
۶,۱,۸ موارد نصب و راه اندازی
۶,۲ امنیت اطلاعات
۶,۲,۱ انتخاب کلمه عبور امن
۶,۲,۲ استفاده از رایانه امن
۶,۲,۳ دوری از مخاطرات امنیتی
۶,۲,۴ استفاده از رایانه های عمومی
۷- راهنمای رتبه بندی سایت های دانشگاه تهران
۷,۱ دلایل رتبه بندی
۷,۲ محدودیتها
۷,۲,۱ نیاز به دسته بندی وب سایت ها
۷,۲,۲ پیچیدگی فرایند رتبه بندی
۷,۲,۳ تعریف فرمول محاسبه
۷,۳ فاکتورهای رتبه بندی
۷,۴ محاسبه رتبه وب سایتها
۷,۴,۱ فرمول محاسبه
۷,۴,۲ نحوه محاسبه
۷,۵ نتایج رتبه بندی وب سایتهای دانشگاه
۸- سایر قوانین و استانداردها
۸,۱ راهنمای راه اندازی وب سایت جدید
۸,۱,۱ فرم درخواست ایجاد وب سایت جدید
۸,۱,۲ دامین
۸,۱,۳ وب سرور
۸,۱,۴ طراحی و توسعه
۸,۲ قوانین ثبت آدرس اینترنتی یا دامنه