چشم‌انداز

چشم‌انداز

مرکزی توانمند، پیشرو و تأثیرگذار در ارائه و توسعه خدمات نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه در حوزه آموزش عالی کشور و در تعامل فعال و مستمر ملی و بین‌المللی به‌منظور ارائه خدماتی در تراز مراکز فناوری اطلاعات ۵۰ دانشگاه برتر جهان.

۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۵

تعداد بازدید:۵۹۲۴