سیاست دسترسی به سامانه‌های داخلی دانشگاه برای واحدهایی که خدمات اینترنت دانشگاه استفاده نمی‌کنند

تعداد بازدید:۳۲۷۹

به‌دلیل مشکلات و تهدیدهای امنیتی ناشی از استفاده واحدهای دانشگاه از اینترنت مستقل (دریافت خدمات از تأمین‌کنندگانی به جز مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه) برای شبکه گسترده دانشگاه و سامانه‌های آن، و به‌منظور پیش‌گیری از مسئولیت‌های حقوقی که بهره‌گیری از چنین سرویس‌هایی از نگاه سازمان‌های نظارتی (نظیر پلیس فتا) برای دانشگاه و بهره بردار ایجاد می‌کند، واحدهای دانشگاه مجاز به دریافت خدمات اینترنت به‌صورت مستقل نبوده و باید از خدمات اینترنت ارائه شده توسط دانشگاه که به صورت متمرکز و توسط مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی تأمین می‌شود، استفاده نمایند.
هم‌چنین، مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه موظف است که نیازهای واحدهای دانشگاه به اینترنت را تأمین نماید. در صورتی‌که یک واحد به پهنای باند اختصاصی و یا بیشتر از میزان مصوب شورای حکمرانی و فناوری اطلاعات برای هریک از گروه‌های کاربری نیاز داشته باشد، باید هزینه‌های مربوطه را با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تأمین نماید.
در صورتی که واحدی بدون هماهنگی اقدام به دریافت خدمات اینترنت از تأمین‌کنندگان خارج از دانشگاه نماید، دسترسی واحد به شبکه و سامانه‌های داخلی دانشگاه تهران قطع شده و تنها پس از احراز هویت هر کاربر امکان‌پذیر خواهد بود (کاربران دانشگاهی با شناسه یکتای دانشگاه تهران و کاربران مهمان با تعریف شناسه هویت موقت از طریق نماینده هویت موقت واحد خود که در لینک https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3098/ اعلام می‌شود).
تذکر: هزینه راه‌اندازی امکان احراز هویت برای دسترسی به شبکه داخلی دانشگاه به عهده واحد مربوطه است.
بدیهی است که دسترسی به شبکه داخلی دانشگاه برای کاربران این واحدها هم‌چنان از طریق UTVPN (راهنمای استفاده از VPN دانشگاه در لینک https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3150/ آمده است) فراهم است.