انتصاب معاون سامانه‌های اطلاعاتی و معاون فناوری‌های نوین و میز خدمات

۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۱:۴۸ کد : ۳۰۰۰۹ انتصاب ها
تعداد بازدید:۴۳۹
انتصاب آقای دکتر محمدرضا مرتضوی به عنوان ،«معاون سامانه‌های اطلاعاتی مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه» و آقای منصور توکلی نیا به عنوان «معاون فناوری‌های نوین و میز خدمات مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه»
انتصاب معاون سامانه‌های اطلاعاتی و معاون فناوری‌های نوین و میز خدمات

به پیشنهاد رئیس مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران آقای دکتر محمدرضا مرتضوی به عنوان، «معاون سامانه‌های اطلاعاتی مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه» و آقای منصور توکلی نیا به عنوان «معاون فناوری‌های نوین و میز خدمات مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه» به مدت ۳ سال منصوب شدند.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و مؤید باشند.

 


( ۱ )