اخبار و رویدادها

‌راه اندازی زیرسامانه آموزش الکترونیکی در سامانه هوش سازمانی

‌راه اندازی زیرسامانه آموزش الکترونیکی در سامانه هوش سازمانی

‌با توجه به فراگیری آموزش‌های الکترونیکی به خصوص پس از همه‌گیری کرونا (کووید ۱۹)، به منظور پایش و ارزیابی بهتر, شاخص‌های حوزه آموزش الکترونیکی در سامانه هوش سازمانی دانشگاه تهران شناسایی و پیاده سازی گردید.

‌‌‌راه اندازی نسخه برخط لغت نامه دهخدا و وب سایت جدید مؤسسه دهخدا و مرکز آموزش زبان فارسی

‌‌‌راه اندازی نسخه برخط لغت نامه دهخدا و وب سایت جدید مؤسسه دهخدا و مرکز آموزش زبان فارسی

با همکاری مؤسسه دهخدا و مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران، نسخه برخط لغت نامه دهخدا و وب سایت جدید مؤسسه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی راه اندازی گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی آنلاین هوش سازمانی برای اداره خدمات آموزشی دانشگاه تهران

برگزاری کارگاه آموزشی آنلاین هوش سازمانی برای اداره خدمات آموزشی دانشگاه تهران

در راستای آموزش هوش سازمانی به حوزه‌های مختلف دانشگاه, کارگاهی برای مدیران حوزه اداره کل خدمات آموزشی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ با حضور مدیر کل محترم, رؤسای ادارات و کارشناسان برگزار گردید.