اخبار فناوری اطلاعات - آرشیو

‌‌‌راه اندازی نسخه برخط لغت نامه دهخدا و وب سایت جدید مؤسسه دهخدا و مرکز آموزش زبان فارسی

‌‌‌راه اندازی نسخه برخط لغت نامه دهخدا و وب سایت جدید مؤسسه دهخدا و مرکز آموزش زبان فارسی

با همکاری مؤسسه دهخدا و مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران، نسخه برخط لغت نامه دهخدا و وب سایت جدید مؤسسه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی راه اندازی گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی آنلاین هوش سازمانی برای اداره خدمات آموزشی دانشگاه تهران

برگزاری کارگاه آموزشی آنلاین هوش سازمانی برای اداره خدمات آموزشی دانشگاه تهران

در راستای آموزش هوش سازمانی به حوزه‌های مختلف دانشگاه, کارگاهی برای مدیران حوزه اداره کل خدمات آموزشی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ با حضور مدیر کل محترم, رؤسای ادارات و کارشناسان برگزار گردید.

طرح برگزاری امتحانات پایان ترم نیم‌سال دوم ۹۸-۹۹ دانشجویان دانشگاه تهران به دو صورت غیرحضوری و حضوری (با رعایت پرو توکل‌های بهداشتی) انجام گردید.

طرح برگزاری امتحانات پایان ترم نیم‌سال دوم ۹۸-۹۹ دانشجویان دانشگاه تهران به دو صورت غیرحضوری و حضوری (با رعایت پرو توکل‌های بهداشتی) انجام گردید.

با همکاری معاونت آموزشی و مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران و دانشگاه پیام نور، امتحانات پایان ترم نیم‌سال دوم ۹۸-۹۹ دانشجویان ساکن خارج از تهران در بیش از ۱۴۰ واحد پیام نور ...