اخبار فناوری اطلاعات - آرشیو

‌راه اندازی زیرسامانه آموزش الکترونیکی در سامانه هوش سازمانی

‌راه اندازی زیرسامانه آموزش الکترونیکی در سامانه هوش سازمانی

‌با توجه به فراگیری آموزش‌های الکترونیکی به خصوص پس از همه‌گیری کرونا (کووید ۱۹)، به منظور پایش و ارزیابی بهتر, شاخص‌های حوزه آموزش الکترونیکی در سامانه هوش سازمانی دانشگاه تهران شناسایی و پیاده سازی گردید.