اخبار فناوری اطلاعات

افتتاح سامانه پست الکترونیک جدید دانشگاه تهران

افتتاح سامانه پست الکترونیک جدید دانشگاه تهران

سامانه پست الکترونیک جدید دانشگاه تهران، به مناسبت عید مبارک قربان در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۱ افتتاح خواهد شد. این سامانه گام اول از سلسله تحولات در مرکز فناوری اطلاعات معاونت فناوری های دیجیتالی می ...

​بهره برداری از فرایند گواهی رتبه دانشجویان جاری​ در سامانه آموزش

​بهره برداری از فرایند گواهی رتبه دانشجویان جاری​ در سامانه آموزش

به منظور استفاده بهینه از خدمات الکترونیک و در جهت تسهیل و تسریع امور و عدم مراجعه حضوری دانشجویان، فرایند گواهی رتبه دانشجویان جاری در سامانه آموزش ایجاد و از تصویر مهر معاونت آموزشی دانشگاه ...

بهره برداری از فرایند کمیسیون موارد خاص در پیشخوان سامانه آموزش

بهره برداری از فرایند کمیسیون موارد خاص در پیشخوان سامانه آموزش

در راستای یکپارچه سازی درخواست‌های آموزشی دانشجویان و کاهش مراجعات حضوری دانشجویان به دبیرخانه دانشکده / دانشکدگان / معاونت آموزشی و تسریع امور آنان با همکاری اداره کل خدمات آموزشی فرآیند کمیسیون موارد خاص در ...