اخبار حوزه امنیت و فناوری اطلاعات

‌ماهنامه خبری شبکه گستر منتشر شد‌

‌ماهنامه خبری شبکه گستر منتشر شد‌

در این شماره از ماهنامه امنیت فناوری اطلاعات شرکت مهندسی شبکه گستر به بررسی مهمترین رخدادها و رویدادهای مرتبط با امنیت فناوری اطلاعات در یک ماه گذشته پرداخته شده است.

پیشنهاد واحد فناوری اطلاعات دانشگاه هاروارد برای انتقال امن پرونده‌

پیشنهاد واحد فناوری اطلاعات دانشگاه هاروارد برای انتقال امن پرونده‌

واحد فناوری اطلاعات دانشگاه هاروارد در اول فوریه ۲۰۲۱ توصیه‌ای مبنی بر استفاده از رمزگذاری پیام مایکروسافت Microsoft Office Message برای انتقال امن پرونده برای کاربران ایمیل ۳۶۵ و تقویم مایکروسافت منتشر کرد.

۵G اینترنت نسل آینده‌

۵G اینترنت نسل آینده‌

G در ۵G به معنای تولید نسلی از فناوری بی‌سیم است. به طور کلی تفاوت هر نسل با نسل‌های قبلی آن در سرعت انتقال داده‌هاست اما هر نسل نوعی تغییر در شیوه‌ی رمزگذاری را هم ...