توسعه ارتباط رادیویی پشتیبان مرکز فناوری اطلاعات در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

توسعه ارتباط رادیویی پشتیبان مرکز فناوری اطلاعات در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۸:۱۱ کد : ۳۰۰۴۹ اخبار حوزه امنیت و فناوری اطلاعات
تعداد بازدید:۳۷۰
پیرو قطعی‌های فیبرهای مخابراتی و حادثه حوضچه مخابراتی منطقه ۸ در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، اقدامات لازم توسط معاونت زیرساخت و امنیت شبکه مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه انجام شد .
توسعه ارتباط رادیویی پشتیبان مرکز فناوری اطلاعات در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پیرو قطعی‌های فیبرهای مخابراتی و حادثه حوضچه مخابراتی منطقه ۸ در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، موارد زیر توسط معاونت زیرساخت و امنیت شبکه مرکز فناوری اطلاعات به انجام رسید:
در گام اول: ارتباط تمامی واحدهای محدوده خیابان ۱۶ آذر از مسیر ipm برقرار گردید. در گام دوم پیگیری اتصال فوری فیبرها از مخابرات صورت گرفت که منجر به اتصال ارتباط در غالب دانشکده‌ها گردید. در گام سوم تغییر مسیر ارتباطی فیبرها در داخل دانشگاه جهت برقراری ارتباط اینترنت و اینترانت واحدهای اقماری صورت گرفت و در گام چهارم جهت پوشش موقت مشکلات فیبرهایی که هنوز توسط مخابرات در حال بررسی است، و برقراری سریع ارتباط اینترنت دانشکده‌های واقع در کارگر شمالی، ارتباط رادیویی پشتیبان از دانشکده معدن (سایت پشتیبان) به دانشکده روانشناسی در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ توسعه داده شد که منجر به برقراری ارتباط اینترنت دانشکدگان روانشناسی، علوم اجتماعی و مدیریت گردید.


"معاونت زیرساخت و امنیت شبکه مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران"


( ۲ )