بهره برداری از فرایند کمیسیون موارد خاص در پیشخوان سامانه آموزش

۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۰ کد : ۲۶۵۵۵ اخبار فناوری اطلاعات
تعداد بازدید:۲۴۲
در راستای یکپارچه سازی درخواست‌های آموزشی دانشجویان و کاهش مراجعات حضوری دانشجویان به دبیرخانه دانشکده / دانشکدگان / معاونت آموزشی و تسریع امور آنان با همکاری اداره کل خدمات آموزشی فرآیند کمیسیون موارد خاص در سامانه آموزش دانشگاه تهران راه اندازی و به کار گرفته شد.

‌دکتر مصطفی صالحی، معاون سامانه‌های اطلاعاتی مرکز فناوری‌های دیجیتال دانشگاه تهران، بیان کرد: به درخواست معاونت محترم آموزشی در راستای یکپارچه سازی درخواست‌های آموزشی دانشجویان و کاهش مراجعات حضوری دانشجویان به دبیرخانه دانشکده / دانشکدگان / معاونت آموزشی و تسریع امور آنان با همکاری اداره کل خدمات آموزشی فرآیند کمیسیون موارد خاص در سامانه آموزش دانشگاه تهران راه اندازی و به کار گرفته شد. در این فرآیند درخواست‌های تفویض شده به دانشکده / دانشکدگان در گردش کار واحد مذکور تأیید و امضا و در پرونده الکترونیکی دانشجو ثبت می‌شود. مواردی که نیاز به رأی کمیسیون موارد خاص دانشگاه دارد نیز با تأیید واحد به گردش کار کارشناسان اداره کل خدمات آموزشی ارسال می‌گردد تا در کمیسیون ستاد مورد بررسی قرار گیرد و در پایان، رأی مربوطه به صورت نامه به پرونده الکترونیکی دانشجو همراه با ایمیل و پیامک اطلاع رسانی ارسال می‌شود.

به عنوان معاون سامانه‌های اطلاعاتی، از سرکار خانم صالحی که مسئولیت اصلی پروژه را بر عهده داشتند و سرکار خانم جیلانی، بابت نقشی که در پیشبرد فنی سامانه سپاری فرآیند مذکور داشتند تشکر می‌کنم.

لینک راهنما به شرح ذیل می‌باشد:

https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/4051

 


نظر شما :

توجه! لطفا دیدگاه خود پیرامون این مطلب را در این قسمت درج نمایید و برای ارسال سایر درخواست ها و پیام ها به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.