آرشیو اخبار

کاربران ایرانی هدف یک باج‌افزار فارسی

کاربران ایرانی هدف یک باج‌افزار فارسی

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای کشور (ماهر) از انتشار باج‌افزاری موسوم به Tyrant خبر داده که با الهام از یک باج‌افزار کد باز در فضای سایبری منتشر شده و از صفحه باج‌خواهی ...