آرشیو اخبار

انتشار بدافزار پیشرفته Lemon_Duck در سطح کشور

انتشار بدافزار پیشرفته Lemon_Duck در سطح کشور

در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی مبنی بر اجرای حملات موسوم به رمز ربایی بر ضد سازمان‌های ایرانی واصل شده است. در جریان این حملات با بکارگیری بدافزار پیشرفته Lemon_Duck دستگاه به کنترل مهاجمان در آمده ...