آرشیو اخبار

برگزاری ششمین نشست شورای مدیران فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی دانشگاه‌های سطح یک کشور‌

برگزاری ششمین نشست شورای مدیران فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی دانشگاه‌های سطح یک کشور‌

در راستای انتخاب مرکز فناوری‌های دیجیتالی دانشگاه تهران به عنوان دبیرخانه شورای مدیران فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی دانشگاه‌های سطح یک کشور، ششمین جلسه مجازی سه شنبه مورخ ۱۱ خرداد ماه ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱ ...