آرشیو اخبار

‌‌برگزاری چهارمین نشست شورای مدیران فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی دانشگاه‌های سطح یک کشور

‌‌برگزاری چهارمین نشست شورای مدیران فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی دانشگاه‌های سطح یک کشور

در راستای انتخاب مرکز فناوری‌های دیجیتالی دانشگاه تهران به عنوان دبیرخانه شورای مدیران فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی دانشگاه‌های سطح یک کشور، چهارمین جلسه مجازی چهارشنبه مورخ ۲۴ دی ماه ساعت ۲۰ تا ۲۲ برگزار ...

‌تدوین نظام‌نامه خدمات اداره یادگیری الکترونیکی و تولید محتوا‌

‌تدوین نظام‌نامه خدمات اداره یادگیری الکترونیکی و تولید محتوا‌

در راستای راه اندازی میز خدمت دانشگاه تهران پس از تدوین نظام‌نامه دانش سازمانی معاونت پشتیبانی خدمات مرکز فناوری‌های دیجیتالی این بار مرکز یادگیری الکترونیکی و مدیریت دانش دانشگاه تهران به عنوان دومین واحد سازمانی ...