اخبار

نشست تعالی سریع برای سامانه سپاری و بهبود فرآیند ترفیع اساتید دانشگاه

نشست تعالی سریع برای سامانه سپاری و بهبود فرآیند ترفیع اساتید دانشگاه

کارگاه آموزشی دو روزه‌ای تحت عنوان "نشست تعالی سریع برای سامانه سپاری و بهبود فرآیند ترفیع اساتید دانشگاه" در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۳و ۴ مرداد ماه ۹۷ در باشگاه کارکنان دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب
کاربران ایرانی هدف یک باج‌افزار فارسی

کاربران ایرانی هدف یک باج‌افزار فارسی

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای کشور (ماهر) از انتشار باج‌افزاری موسوم به Tyrant خبر داده که با الهام از یک باج‌افزار کد باز در فضای سایبری منتشر شده و از صفحه باج‌خواهی به زبان فارسی به شکل زیر استفاده می‌کند.

ادامه مطلب