مطالب مرتبط با کلید واژه

اداری مالی


سامانه حقوق و دستمزد

سامانه حقوق و دستمزد از اردیبهشت ۱۳۸۴ بر اساس اهداف راه بردی دانشگاه زیر بار رفت. بهره بردار این سامانه معاونت اداری مالی دانشگاه می‌باشد.واحدهایی مانند بیمه و رفاه به همراه پردیس‌ها، دانشکده‌ها در سامانه اطلاعات اولیه را ثبت می‌کننداطلاعات پرسنلی افراد ...

سامانه پرسنلی

سامانه پرسنلی از پاییز ۱۳۸۳ بر اساس اهداف راه بردی دانشگاه جهت مکانیزه کردن کلیه امور و حذف گردش‌های کاغذی زیر بار رفت.اطلاعات اولیه پرسنلی، تحصیلی و...... و احکام کلیه کارمندان، اعضا هیئت علمی، پرسنل امریه و اعضا پژوهشگر، در این سامانه ...

سامانه بیمه تکمیلی

سامانه بیمه تکمیلی به منظور اتوماسیونی کردن فرآیند ثبت نام با حذف حضور فیزیکی و استفاده از کاغذ این سامانه در حد ابتدایی از سال ۱۳۹۱ شروع به کار کرد. به مرور زمان با تکمیل و تصحیح اطلاعات افراد تحت تکفل ...

سامانه انبار و اموال (دارایی ثابت)

یکی از سامانه‌های نظام نوین مالی دانشگاه سامانه انبار و اموال است که از سال ۱۳۹۶ عملیاتی شد. از وظایف این سامانه نگهداری موجودی تعدادی و ریالی انبارها و همچنین اموال دانشگاه است. در سامانه اشاره شده ورود و خروج ...

سامانه بودجه

سامانه بودجه و اعتبارات یکی از سامانه‌های مهم نظام نوین مالی دانشگاه است که علاوه بر کنترل بودجه و توزیع بودجه در سطح دانشگاه می‌بایستی به سازمان‌های بیرونی نیز پاسخگو باشد. این سامانه از نیمه دوم سال ۹۷ به صورت ...

سامانه حسابداری تعهدی

از آنجایی که دانشگاه و سایر سازمان‌های دولتی تا پایان سال ۱۳۹۵ موظف به پیاده سازی حسابداری تعهدی در سازمان مربوطه شده بودند، لذا در پایان سال ۱۳۹۵ امور مالی دانشگاه اقدام به راه اندازی سامانه حسابداری تعهدی نمود و ...

سامانه مدیریت اعتبارات پرداختی (سماپ)

به منظور ایجاد فرآیند اتوماسیونی پرداخت اعتبارات گرنت پژوهشی و طرح های کاربردی اساتید دانشگاه، به دستور ریاست محترم دانشگاه اقدام به تهیه سامانه گردید که از پایان سال 96 عملیاتی شد. این سامانه که موظف به نگهداری حساب بن ...

سامانه تدارکات

یکی از اهداف دانشگاه پیاده سازی فرآیند تأمین کالا از مرحله درخواست کالا توسط کاربر تا تحویل کالا به درخواست کننده است که در قالب سامانه تدارکات به انجام رسید. از سال ۱۳۹۶ اقدام به پیاده سازی و استقرار این سامانه در ...

سامانه حضور و غیاب

سامانه حضور و غیاب دانشگاه تهران در نسخه جدید تحت web از سال ۱۳۹۸ مورد بهره برداری قرار گرفته است. این نرم افزار با هدف ثبت و مدیریت تردد و ساعات کاری پرسنل سال‌ها در دانشگاه مورد استفاده بوده است. ...

سامانه مدیریت اسناد

سامانه مدیریت اسناد دانشگاه تهران برگرفته از سامانه دی اسپیس(Dspace) است. دی اسپیس نرم افزار متن بازی است که برگرفته از یک پروژه مشترک بین کتاب‌خانه MIT و آزمایشگاه(HP: Hewlett-Packard) می‌باشد. دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۲ با بومی سازی دی اسپیس ...

سامانه مدیریت پروژه

سامانه مدیریت پروژه در سال ۱۳۹۴ با هدف مدیریت فعالیت‌های سازمان و سنجش میزان تطابق عملکرد سازمان با استراتژی‌ها و اهداف خرد و کلان مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران راه‌اندازی شد. این سامانه در دو بخش مدیریت پروژه‌ها و مدیریت ...

‌سامانه SharePoint

سامانه Sharepoint در سال ۱۳۹۶ با هدف مدیریت مستندات و یکپارچه سازی فرآیندها و اتوماسیون گردش کارهای مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران راه‌اندازی شد. این سامانه یک بستر نرم افزاری تحت وب با قابلیت ایجاد انواع فرم و فرآیند می‌باشد. ...

سامانه دبیرخانه و گردش مکاتبات

سامانه دبیرخانه و گردش مکاتبات که به نام سامانه اتوماسیون اداری نیز شناخته می شود یکی از پرکاربرد ترین سامانه های موجود در دانشگاه است  که در سال 1383 با هدف  تسهیل و الکترونیکی نمودن مکاتباتی که پیش از این ...

سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان

نسخه کنونی سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور ارزیابی عملکرد کارمندان دانشگاه و متناسب با دستورالعمل مدیریت عملکرد کارکنان دانشگاه تهران که توسط کمیسیون منابع انسانی دانشگاه تدوین و در هیات اجرایی دانشگاه به تصویب رسیده است از سال ۱۳۹۶ ...

سامانه مدیریت آموزش کارکنان، مدیران و اساتید

نسخه کنونی سامانه مدیریت آموزش کارکنان، مدیران و اساتید به منظور مدیریت  فرایند آموزش و به سفارش مرکز آموزش‌های ضمن خدمت نیروی انسانی در راستای ارائه خدمات آموزش های سازمانی به کارکنان، اساتید و مدیران دانشگاه از سال ۱۳۹۴ تامین ...

سامانه انتخابات الکترونیکی دانشگاه تهران

سامانه انتخابات الکترونیکی دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۵ با هدف امکان برگزاری انتخابات های مختلف در سطح دانشگاه تهران در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه توسعه یافته و راه اندازی گردید و در نسخه جدید آن به سامانه انتخابات و نظرسنجی ...