مطالب مرتبط با کلید واژه " هوش سازمانی "


‌برگزاری کارگاه‌های آموزشی هوش سازمانی ویژه مدیران دانشگاه

‌برگزاری کارگاه‌های آموزشی هوش سازمانی ویژه مدیران دانشگاه

تحول دیجیتال، سازمان‌ها را به سمت مدل تصمیم‌گیری داده محور هدایت می‌کند و بر سنجش پذیر کردن تصمیمات و برآورد پذیر کردن اقدامات مبتنی بر این تصمیمات با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از فرآیندها، افراد و سیستم‌ها تاکید دارد.

ادامه مطلب
‌راه اندازی زیرسامانه آموزش الکترونیکی در سامانه هوش سازمانی

‌راه اندازی زیرسامانه آموزش الکترونیکی در سامانه هوش سازمانی

‌با توجه به فراگیری آموزش‌های الکترونیکی به خصوص پس از همه‌گیری کرونا (کووید ۱۹)، به منظور پایش و ارزیابی بهتر, شاخص‌های حوزه آموزش الکترونیکی در سامانه هوش سازمانی دانشگاه تهران شناسایی و پیاده سازی گردید.

ادامه مطلب

سامانه هوش سازمانی

هوش سازمانی (Business Intelligence) فناوری جدیدی است که پس از جمع‌آوری ، ذخیره، پاکسازی، تجمیع، تحلیل و بازیابی اطلاعات فرایند تصمیم‌گیری را برای مدیران آسان می‌سازد. تجزیه و تحلیل‌های اطلاعاتی در BI با ایجاد درک صحیحی از وضعیت فعلی، چشم‌انداز ...