سامانه مدیریت آموزش کارکنان، مدیران و اساتید

تعداد بازدید:۲۳۷
نسخه کنونی سامانه مدیریت آموزش کارکنان، مدیران و اساتید به منظور مدیریت  فرایند آموزش و به سفارش مرکز آموزش‌های ضمن خدمت نیروی انسانی در راستای ارائه خدمات آموزش های سازمانی به کارکنان، اساتید و مدیران دانشگاه از سال ۱۳۹۴ تامین یافته و مستقر شده است.
این سامانه در راستای راهبرد « گسترش محیط حمایتی و ارتقای سلامت اهالی دانشگاه» از هدف سوم راهبردی کلان با عنوان « ارتقای اخلاق و مسئولیت پذیری اجتماعی» تامین شده  است.
 کاربران این سامانه کارکنان و مدیران اجرایی دانشگاه هستند و بهره بردار آن اداره کل منابع انسانی است.

 

مزایاو امکانات سامانه:

ثبت نام دوره آموزشی

پیکربندی ساختار سازمانی

اطلاعات پرسنل

مدرسان و مراکز آموزشی

طراحی دوره های آموزشی

نیازسنجی آموزشی شغل و شاغل

شناسنامه آموزشی پرسنل

برنامه ریزی آموزشی (فردی و گروهی)

اجرای آموزش (کلاس های آموزشی)

ارزشیابی اثربخشی با مدل کرک پاتریک

آدرس سامانه :  https://stm.ut.ac.ir

کلید واژه ها: سامانه مدیریت آموزش کارکنان، مدیران و اساتید اداری مالی