سامانه پرسنلی

تعداد بازدید:۳۰۷

سامانه پرسنلی از پاییز ۱۳۸۳ بر اساس اهداف راه بردی دانشگاه جهت مکانیزه کردن کلیه امور و حذف گردش‌های کاغذی زیر بار رفت.اطلاعات اولیه پرسنلی، تحصیلی و...... و احکام کلیه کارمندان، اعضا هیئت علمی، پرسنل امریه و اعضا پژوهشگر، در این سامانه ثبت می‌شود. این داده‌ها از طریق سامانه پیشخوان قابل مشاهده و بعضاً قابل تغییر می‌باشد .بهره بردار اصلی این سامانه اداره کل منابع انسانی است که تعاریف و فرمول‌های اولیه سامانه و اطلاعات اولیه فردی، تحصیلی، … و ثبت حکم را انجام می‌دهد. ولی از آنجایی که تعاریف تشکیلاتی مانند درخت واحد سازمانی، پست‌ها، رسته و رشته نیز باید در این سامانه تعریف شود، تصمیمات معاونت طرح و برنامه دانشگاه نیز در بهره برداری از این سامانه مؤثر است. علاوه بر کارشناس مسئولان و معاونین منابع انسانی که احکام را به صورت تکی و یا کلی صادر و به گردش می‌اندازند، مدیر کل منابع انسانی و معاون اداری – مالی دانشگاه جهت امضا احکام، با سامانه کار می‌کنند.

مزایاو امکانات سامانه:

سطح دسترسی کاربران بنا بر واحد سازمانی، فعالیت (شاغلین، بازنشستگان، مدیریت تشکیلات، تعریف فرمول‌های محاسباتی، تعریف مفاهیم اولیه مانند نوع استخدام و …)، نوع استخدام،.... قابل تعریف است. همچنین به طور مجزا بر اساس فرد و یا سمت اجرایی، می‌توان مشاهده احکام تحت وب را به کاربران دسترسی داد. در این صورت در صفحه پیشخوان خودشان، کلیه احکام افراد دسترسی داده شده را می‌توانند مشاهده کنند.

در تعاریف اولیه ضریب و نوع و سطح پست‌ها قابل تعریف است.

ایمیل دانشگاهی پرسنل، به صورت خودکار توسط وب سرویس از طریق سامانه احراز هویت وارد سامانه پرسنلی می‌گردد.

با تعریف کارتابل برای هر یک از کاربران، در منو‌ی گردش احکام، می‌توان دسترسی امضا احکام و اطلاعات وارد شده از طریق سامانه پیشخوان را به کاربران داد. در این صورت امضا احکام و تأیید و رد اطلاعات پرسنلی و افراد تحت تکفل به صورت سیستمی انجام می‌شود.

بعد از امضا احکام حقوق و پرداخت‌های موردی، توسط ویندوز سرویسی، تصاویر آنها اتوماتیک ساخته می‌شود.

​ تصاویر احکام حقوق و پرداخت‌های موردی به وب و سامانه آرشیو ارسال می‌گردد. (امکان مشاهده تصاویر آخرین حکم، کلیه احکام و احکام پرداخت موردی در صفحه پیشخوان وجود دارد)
اطلاعات مربوط به ارتقا کارمندان از طریق فایل اکسل خوانده و در سامانه ثبت می‌گردد

زیر سیستم صدور کارت درخواست چاپ کارت را به سامانه چاپ کارت ارسال و سپس شماره سریال کارت را در دیتای سامانه پرسنلی می‌نویسد.

آدرس سامانه :  https://my.ut.ac.ir

کلید واژه ها: اداری مالی سامانه پرسنلی