سامانه انتخابات الکترونیکی دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۲۵۱
سامانه انتخابات الکترونیکی دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۵ با هدف امکان برگزاری انتخابات های مختلف در سطح دانشگاه تهران در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه توسعه یافته و راه اندازی گردید و در نسخه جدید آن به سامانه انتخابات و نظرسنجی ارتقاء یافته است. همچنین طی سال ۱۳۹۸ نسخه مخصوص سازمان های بیرونی نیز تهیه و ارائه گردید که امکان برگزاری انتخابات را برای سازمان های متقاضی خارج از دانشگاه نیز به صورت سرویس تحت قالب توافق نامه همکاری فراهم می نماید.
این سامانه در راستای ایجاد زیرساخت لازم برای رسیدن به اهداف کلان راهبردی دانشگاه پیاده سازی شده است.
کاربران سامانه انتخابات الکترونیکی دانشگاه تهران عبارتند از همه اعضای دانشگاه شامل دانشجویان و دانش آموختگان، اعضای هیات علمی و کارکنان شاغل و بازنشسته و برای نسخه سازمان های بیرونی همه کاربران مجاز به شرکت در انتخابات و یا مدیران انتخابات کاربر سامانه هستند.
بهره بردار این سامانه هنوز مشخص نشده است.

 

مزایاو امکانات سامانه:

شرکت در انتخابات

امکان مدیریت انتخابات شامل تعریف حوزه؛ بارگذاری فایل حاوی نام رای دهندگان، بارگذاری فایل حاوی کاندیداها

امکان مشاهده نتایج انتخابات به صورت لیست ونمودار

حفظ محرمانگی رای یا نظر کاربر

آدرس سامانه: https://vote.ut.ac.ir

کلید واژه ها: سامانه انتخابات الکترونیکی دانشگاه تهران اداری مالی