مطالب مرتبط با کلید واژه " سامانه انتخابات الکترونیکی دانشگاه تهران "


سامانه انتخابات الکترونیکی دانشگاه تهران

سامانه انتخابات الکترونیکی دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۵ با هدف امکان برگزاری انتخابات های مختلف در سطح دانشگاه تهران در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه توسعه یافته و راه اندازی گردید و در نسخه جدید آن به سامانه انتخابات و نظرسنجی ...