سامانه حضور و غیاب

تعداد بازدید:۳۹۵
سامانه حضور و غیاب دانشگاه تهران در نسخه جدید تحت web از سال ۱۳۹۸ مورد بهره برداری قرار گرفته است. این نرم افزار با هدف ثبت و مدیریت تردد و ساعات کاری پرسنل سال‌ها در دانشگاه مورد استفاده بوده است. ارتقای سامانه با هدف بهبود فرآیندها و ایجاد امکانات مدیریتی در راستای هدف کلان دوم راهبردی دانشگاه به منظور اصلاح، نوسازی و تحول ساختار و فرایندهای سازمانی در سطح دانشگاه اجرا شده است. امکان ثبت درخواست و رسیدگی به درخواست‌های مرخصی (استحقاقی، استعلاجی، ساعتی و.....)، مأموریت‌ها و..... به صورت الکترونیکی امکان حذف گردش کاغذی درخواست‌ها را در راستای اهداف دانشگاه سبز فراهم نموده است. این سامانه با ارتباط مستقیم با دستگاه‌های حضور و غیاب امکان مشاهده زمان‌های تردد را برای پرسنل فراهم کرده است. مدیریت ساعات قابل قبول اضافه کار و کنترل ترددهای پرسنل توسط بهره بردار سامانه به راحتی امکانپذیر است. انجام محاسبات کارکرد پرسنل بر اساس قوانین و آئین نامه‌ها به صورت اتوماتیک انجام می‌شود. این سامانه شامل دو بخش ثبت تردد و گردش کار مجوزها می‌باشد. کاربران سامانه در حال حاضر پرسنل (غیر هیأت علمی) و مدیران می‌باشند و بهره بردار سامانه اداره کل منابع انسانی است.

 

مزایاو امکانات سامانه:

امکان یکپارچگی با سامانه احراز هویت مرکزی دانشگاه

امکان بروز رسانی اطلاعات و احکام از سامانه پرسنلی

امکان مشاهده ساعات تردد جاری و گذشته برای پرسنل

امکان مشاهده گردش کار درخواست‌ها برای پرسنل

امکان تعریف جانشین برای مدیران جهت رسیدگی به درخواست‌های پرسنل

امکان دریافت گزارش‌های مدیریتی از کمیت و نوع درخواست‌های ارسال شده

امکان دریافت گزارش از نحوه عملکرد مدیران در خصوص رسیدگی به درخواست‌های پرسنل

امکان مدیریت ساعات شیفت و اضافه کار پرسنل

آدرس سامانه :  https://tas.ut.ac.ir

کلید واژه ها: سامانه حضور و غیاب اداری مالی