سامانه حسابداری تعهدی

تعداد بازدید:۲۷۱

از آنجایی که دانشگاه و سایر سازمان‌های دولتی تا پایان سال ۱۳۹۵ موظف به پیاده سازی حسابداری تعهدی در سازمان مربوطه شده بودند، لذا در پایان سال ۱۳۹۵ امور مالی دانشگاه اقدام به راه اندازی سامانه حسابداری تعهدی نمود و با توجه به تغییر نظام حسابداری از نقدی به تعهدی نیازمند آموزش‌های لازم به کارشناسان حسابداری بود که طی سال ۱۳۹۶ همراه با راه اندازی سامانه به انجام رسید. این سامانه به صورت یکپارچه در تمامی واحدهای دانشگاه اجرا شد.

کاربران این سامانه کلیه کارشناسان و مدیران حسابداری، بودجه و اعتبارات و مدیران ارشد واحدها می‌باشند و نظارت بر اجرای سامانه حسابداری بر عهده اداره کل امور مالی دانشگاه است.

لینک راهنمای سامانه

 

مزایاو امکانات سامانه:

یکپارچگی در سطح دانشگاه

صدور اسناد خودکار حسابداری از سایر سامانه‌ها

ارتباط با سایر سامانه‌های نظام نوین مالی

ایجاد گزارشات کنترلی اسناد

تهیه گزارشات یکپارچه مدیریتی

نظارت بر حسابداری واحدها به صورت متمرکز

ثبت خودکار اسناد از سایر سامانه‌ها

آدرس سامانه :  https://fas.ut.ac.ir

کلید واژه ها: سامانه حسابداری تعهدی اداری مالی