اخبار فناوری اطلاعات

‌‌ارائه مقاله‌ی مرکز فناوری‌های دیجیتالی در چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی

‌‌ارائه مقاله‌ی مرکز فناوری‌های دیجیتالی در چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی

چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی با همکاری مؤسسه مهر البرز و انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) به صورت آنلاین در روزهای ۱۳ و ۱۴ اسفند ماه برگزار گردید.

استخراج گزارش‌های آماری و مدیریتی دوره‌ای برای سامانه دیجیتال ساینیج مرکز فناوری‌های دیجیتالی‌

استخراج گزارش‌های آماری و مدیریتی دوره‌ای برای سامانه دیجیتال ساینیج مرکز فناوری‌های دیجیتالی‌

نظر به راه اندازی سامانه اطلاع رسانی متمرکز (موسوم به Digital Signage) در مرکز فناوری‌های دیجیتال، مقرر گردید داشبوردها و نمودارهای آماری و مدیریتی در این سامانه نمایش داده شوند.