اخبار

‌‌طراحی و پیاده‌سازی نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان مرکز فناوری‌های دیجیتال دانشگاه تهران

‌‌طراحی و پیاده‌سازی نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان مرکز فناوری‌های دیجیتال دانشگاه تهران

‌‌منابع انسانی هر سازمان، سرمایه‌های اصلی آن سازمان می‌باشند. در این راستا و جهت بهبود کیفیت و مدیریت بهتر عملکرد منابع انسانی حوزه دیجیتال و فناوری اطلاعات، مرکز فناوری‌های دیجیتال دانشگاه تهران اقدام به طراحی ...

‌تدوین نظام‌نامه خدمات واحدهای مرکز فناوری‌های دیجیتالی دانشگاه تهران‌

‌تدوین نظام‌نامه خدمات واحدهای مرکز فناوری‌های دیجیتالی دانشگاه تهران‌

این کار با برگزاری جلسه طرح بحث و آموزش ابتدایی در خصوص چگونگی احصای خدمات و تکمیل کاتالوگ خدمات هر واحد، در تاریخ ۲۳ دی ماه آغازه شده و پیش بینی می‌شود تا پایان بهمن ...