اخبار فناوری اطلاعات

‌راه اندازی زیرسامانه آموزش الکترونیکی در سامانه هوش سازمانی

‌راه اندازی زیرسامانه آموزش الکترونیکی در سامانه هوش سازمانی

‌با توجه به فراگیری آموزش‌های الکترونیکی به خصوص پس از همه‌گیری کرونا (کووید ۱۹)، به منظور پایش و ارزیابی بهتر, شاخص‌های حوزه آموزش الکترونیکی در سامانه هوش سازمانی دانشگاه تهران شناسایی و پیاده سازی گردید.

‌سامانه سپاری فرآیند تشکیل هسته پژوهشی

‌سامانه سپاری فرآیند تشکیل هسته پژوهشی

در راستای سیاست سامانه سپاری فرآیندها و شفافیت اطلاعاتی، با همکاری معاونت پژوهشی و مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران امکان سامانه سپاری فرآیند تشکیل هسته پژوهشی فراهم شده است.

برگزاری کارگاه آموزشی آنلاین هوش سازمانی برای اداره خدمات آموزشی دانشگاه تهران

برگزاری کارگاه آموزشی آنلاین هوش سازمانی برای اداره خدمات آموزشی دانشگاه تهران

در راستای آموزش هوش سازمانی به حوزه‌های مختلف دانشگاه, کارگاهی برای مدیران حوزه اداره کل خدمات آموزشی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ با حضور مدیر کل محترم, رؤسای ادارات و کارشناسان برگزار گردید.