اخبار فناوری اطلاعات

‌استعلام مشخصات هویتی و تحصیلی نو دانشجویان در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران

‌استعلام مشخصات هویتی و تحصیلی نو دانشجویان در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران

با همکاری وزارت علوم، مرکز فناوری‌های دیجیتال دانشگاه تهران و شرکت نوپرداز اصفهان، استعلام مشخصات هویتی و مشخصات سوابق تحصیلی نو دانشجویان در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران راه ...

‌برگزاری کارگاه‌های آموزشی هوش سازمانی ویژه مدیران دانشگاه

‌برگزاری کارگاه‌های آموزشی هوش سازمانی ویژه مدیران دانشگاه

تحول دیجیتال، سازمان‌ها را به سمت مدل تصمیم‌گیری داده محور هدایت می‌کند و بر سنجش پذیر کردن تصمیمات و برآورد پذیر کردن اقدامات مبتنی بر این تصمیمات با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از فرآیندها، ...