اخبار فناوری اطلاعات

‌‌طراحی و پیاده‌سازی نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان مرکز فناوری‌های دیجیتال دانشگاه تهران

‌‌طراحی و پیاده‌سازی نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان مرکز فناوری‌های دیجیتال دانشگاه تهران

‌‌منابع انسانی هر سازمان، سرمایه‌های اصلی آن سازمان می‌باشند. در این راستا و جهت بهبود کیفیت و مدیریت بهتر عملکرد منابع انسانی حوزه دیجیتال و فناوری اطلاعات، مرکز فناوری‌های دیجیتال دانشگاه تهران اقدام به طراحی ...

واگذاری پشتیبانی دانشجویان در آزمون‌های الکترونیکی دانشگاه به واحد معاونت پشتیبانی خدمات‌‌‌

واگذاری پشتیبانی دانشجویان در آزمون‌های الکترونیکی دانشگاه به واحد معاونت پشتیبانی خدمات‌‌‌

شیوع پاندمی کرونا در حدود یک سال گذشته در سراسر جهان، اغلب حوزه‌های کاری اعم از حوزه خدمات‌رسانی را در تمامی کشورها از جمله ایران متحول نموده است. دانشگاه تهران نیز از این قاعده مستثنی ...