اخبار فناوری اطلاعات

طرح برگزاری امتحانات پایان ترم نیم‌سال دوم ۹۸-۹۹ دانشجویان دانشگاه تهران به دو صورت غیرحضوری و حضوری (با رعایت پرو توکل‌های بهداشتی) انجام گردید.

طرح برگزاری امتحانات پایان ترم نیم‌سال دوم ۹۸-۹۹ دانشجویان دانشگاه تهران به دو صورت غیرحضوری و حضوری (با رعایت پرو توکل‌های بهداشتی) انجام گردید.

با همکاری معاونت آموزشی و مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران و دانشگاه پیام نور، امتحانات پایان ترم نیم‌سال دوم ۹۸-۹۹ دانشجویان ساکن خارج از تهران در بیش از ۱۴۰ واحد پیام نور ...

‌راه اندازی تشکیلات جدید دانشگاه تهران

‌راه اندازی تشکیلات جدید دانشگاه تهران

با توجه به تغییر تشکیلات و ساختار سازمانی دانشگاه از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ با برگزاری جلسات متعدد با معاونت طرح و برنامه به تحلیل و نحوه عملیاتی سازی آن در سامانه پرسنلی پرداخته شد.

برگزاری جلسه اعطای جوایز چالش نوآوری «طراحی راهکاری نوآورانه برای تحویل غذای رزرو شده توسط سامانه تغذیه در رستوران‌های دانشگاه»

برگزاری جلسه اعطای جوایز چالش نوآوری «طراحی راهکاری نوآورانه برای تحویل غذای رزرو شده توسط سامانه تغذیه در رستوران‌های دانشگاه»

با اعطای جوایز چالش نوآوری «طراحی راهکاری نوآورانه برای تحویل غذای رزرو شده توسط سامانه تغذیه در رستوران‌های دانشگاه»، گامی دیگر در مسیر طرح «تحول به توان دانشجو» برداشته شد. در نشستی که در تاریخ ...

برندگان چالش نوآوری «طراحی راهکاری نوآورانه برای تحویل غذای رزرو شده توسط سامانه تغذیه در رستوران‌های دانشگاه» اعلام شدند

برندگان چالش نوآوری «طراحی راهکاری نوآورانه برای تحویل غذای رزرو شده توسط سامانه تغذیه در رستوران‌های دانشگاه» اعلام شدند

پیرو برگزاری چالش «طراحی راهکاری نوآورانه برای تحویل غذای رزرو شده توسط سامانه تغذیه در رستوران‌های دانشگاه»، برندگان نهایی این چالش معرفی شدند.

روز جهانی رمز عبور و اهمیت انتخاب پسورد مناسب

روز جهانی رمز عبور و اهمیت انتخاب پسورد مناسب

اولین پنجشنبه ماه May هر سال، در تقویم جهانی به عنوان روز جهانی رمز عبور نام‌گذاری شده است. این روز به دلیل اهمیت امنیت رمز عبور و لزوم بیش از پیش اصلاح عادات نادرست کاربران ...