اپلیکیشن موبایل دانشگاه تهران - آرشیو

رونمایی از نسخه جدید سامانه موبایل دانشگاه تهران با قابلیت‌های جدید

رونمایی از نسخه جدید سامانه موبایل دانشگاه تهران با قابلیت‌های جدید

ارائه خدمات به اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه تهران از مسیر موبایل، یکی از سیاست‌های جدی مرکز فناوری دیجیتال دانشگاه می باشد که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و با جدیت در حال پیگیری است.