شرایط و فرآیند مربوط به انتقال سرورهای مجازی

تعداد بازدید:۲۸۱۱

واحدهای دانشگاه که مایل باشند سامانهها و سرورهای مجازی موجود خود را به مرکز داده دانشگاه منتقل نمایند، لازم است درخواست خود را به این مرکز ارسال نمایند. پس از تایید پذیرش سرور توسط مرکز، و انتخاب بسته میزبانی و قبول شرایط مربوطه توسط بهرهبردار، فرآیند انتقال سرورها به شرح زیر انجام میپذیرد.

 

1- تعیین نماینده تام الاختیار طرفین

2- تکمیل فرم درخواست

3- تامین دسترسی Remote  به زیرساخت مجازی متقاضی

4- با توجه به حجم و ظرفیت دیسک سرور مجازی، اعلام برآورد زمانی لازم جهت تهیه فایل OVF (فایل حاوی Image کامل از سرور مجازی)، انتقال فایل ایجاد شده به مرکز داده مرکز فناوری اطلاعات از طریق ذخیره‌سازی بر روی هارد دیسک اکسترنال و یا از طریق بستر شبکه داخلی دانشگاه و  همچنین پیش‌بینی زمان لازم برای Deploy فایل مذکور بر روی زیرساخت مجازی مرکز داده مرکز فناوری اطلاعات

5- در صورتی ‌که برآورد زمانی اعلام شده بیشتر از زمان مورد نظر برای تحمل خارج از دسترس بودن سرویس باشد، راهکا ردوم برای انتقال پیشنهاد می‌شود. با استفاده از این راهکار در فواصل زمانی مشخص نسخه‌های از سرور مجازی متقاضی بر روی زیرساخت مجازی مرکز داده مرکز فناوری اطلاعات کپی می‌شود و در زمان نهایی انتقال پس از خاموش نمودن سرور مجازی آخرین نسخه Replica که دارای کمترین حجم تغییرات است بر روی نسخه دوم سرور مجازی که بر روی زیرساخت مجازی مرکز داده قرار دارد اعمال شده و سرور مجازی Mirror فعال می‌گردد. در این صورت Downtime به حداقل ممکن رسیده و امکان انتقال یک سرویس در کمتر از یک ساعت فراهم خواهد آمد.

6- هماهنگی با راهبر سرور مجازی مبنی بر تکمیل و ارسال فرم‌های لازم جهت تخصیص IP، ایجاد دسترسی‌ها و پورتهای داخلی و خارجی، تغییر DNS بر اساس IP جدید، دسترسی VPN و ...

7- هماهنگی جهت Downtime در زمان تعیین شده برای انجام فرآیند انتقال

8- انتقال قطعی به زیرساخت مجازی مرکز داده دانشگاه

9- هماهنگی با راهبر برای تغییر IP و ....

10- انجام اقدامات لازم جهت پشتیبان‌گیری دوره ای از سرور مجازی و داده های آن متناسب با بسته میزبانی انتخابی

11- سیاستهای دسترسی Remote، نحوه و محل تامین نسخه پشتیبان، SLA خدمات، منابع دراختیار، هزینه استفاده از خدمات بر اساس بسته انتخابی و توافق شده خواهد بود.