سیاست اعطای دسترسی به سرورهای مستقر در واحدها

تعداد بازدید:۲۴۰۵

به منظور صیانت از امنیت شبکه گسترده دانشگاه، جلوگیری از اختلالات ناشی از سرورهایی که مورد نفوذ قرار میگیرند، جلوگیری از قرار گرفتن IP های دانشگاه در لیستهای سیاه، و تضمین بهتر پایداری خدمات، هر سرور و سامانهای که نیاز به Public IP داشته باشد، باید در مرکز داده دانشگاه و در چارچوب یکی از بستههای میزبانی که در بخش سیاست‌های میزبانی مرکز داده دانشگاه معرفی شده‌اند، میزبانی شوند. 
تبصره: در مورد معدود سرورهایی که در حال حاضر در واحدها ارائه دهنده خدمات محاسباتی به کاربران داخل و یا خارج از دانشگاه فعال بوده و لازم است به کاربران خود برای بارگذاری برنامه دسترسی راه دور از طریق SSH ارائه دهند، Public IP و دسترسی SSH از بیرون از دانشگاه ارائه میشود. لیکن برای تأمین امنیت شبکه  گسترده دانشگاه، دسترسی  این سرورها به سرورهای مرکز داده دانشگاه قطع یا محدود خواهد شد. تخصیص  IP به این سرورها پس از امضای فرم تعهدنامه و پذیرش مسئولیت حقوقی آن توسط مدیر مرکز محاسباتی مقدور خواهد بود.