سیاست‌های حفاظت از داده‌های دانشگاه

تعداد بازدید:۲۷۹۵

جدول 1، مجموعه سیاست‌های حفاظت از داده‌های دانشگاه را نمایش می‌دهد:


جدول 1- سیاست‌های حفاظت از داده‌های دانشگاه

محافظت داده‌ها

ویژگی سامانه / محتوا / خدمت

به صورت RAID روی ذخیره‌ساز اصلی*

نسخه دوم روی ذخیره‌ساز پشتیبان

 پشتیبان‌گیری مستمر روی Tape

نسخه فعال و به لحظه در مرکز داده پشتیبان

سطح صفر

سرور فیزیکی اختصاصی بدون نیاز به خدمات پشتیبانی مرکز

در صورت تمایل

 

 

 

سطح ۱

محتوای مورد نظر ذی‌نفع خاص داشته و برای هیچ ذی‌نفع دیگری ارزشمند نیست.

þ

 

 

 

سطح ۲

محتوای مورد نظر یک یا بیش از یک ذی‌نفع داشته و دارایی معنوی دانشگاه محسوب می‌شود.

þ

þ

 

 

سطح ۳

محتوای مورد نظر دارایی معنوی دانشگاه محسوب شده و جایگزینی آن غیرممکن یا بسیار پر هزینه است

þ

þ

þ

 

سطح ۴

ذی‌نفعان سامانه یا محتوای مورد نظر نیازمند دریافت خدمات ۲۴×۷ هستند

þ

þ

þ

þ

* نوع RAID و نوع دیسک انتخابی متناسب با کاربرد و اهمیت داده ذخیره شده تعیین خواهد شد.