مطالب مرتبط با کلید واژه

سامانه کنترل کیفیت


سامانه تضمین کیفیت

سامانه تضمین کیفیت دانشگاه تهران در راستای نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز راه اندازی و بهره برداری شده است. با توجه به اینکه بسیاری از مراحل توسعه نرم افزارها توسط انسان‌ها انجام می‌شود، بروز اشتباهات و اشکالات انسانی ...