سامانه تضمین کیفیت

تعداد بازدید:۳۴۱

سامانه تضمین کیفیت دانشگاه تهران در راستای نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز راه اندازی و بهره برداری شده است.

با توجه به اینکه بسیاری از مراحل توسعه نرم افزارها توسط انسان‌ها انجام می‌شود، بروز اشتباهات و اشکالات انسانی در هنگام تحلیل، طراحی و نوشتن برنامه‌ها (به ویژه برنامه‌های بزرگ و پیچیده) اجتناب ناپذیر است. به همین دلیل، ایجاد یک نرم افزار عاری از خطا، آرمان تولیدکنندگان نرم افزار است
. با وجود تلاش‌های فراوانی که از سوی تولیدکنندگان نرم افزار جهت شناسایی و حذف خطاهای مختلف نرم افزار در مراحل مختلف فرآیند توسعه آن صورت می‌گیرد، بخش زیادی از این خطاها به صورت پنهان در برنامه‌ها باقی مانده و بعدها در دستان کاربران نهایی نرم افزار نمایان می‌شوند.
تحقیقات نشان می‌دهند، شرکت‌های تولیدکننده نرم افزار که از روش‌های مناسب و ابزارهای مربوط به کیفیت در طی توسعه نرم افزارهایشان استفاده کردند، به طور متوسط ۲۶ %زمان کمتر از شرکتی‌هایی صرف کردند که از روش‌های دستی و سنتی جهت ارزیابی و کنترل استفاده می‌کنند.
در راستای راه اندازی واحد کنترل / تضمین کیفیت سامانه‌های دانشگاه و اجتناب از استفاده فرم‌های دستی و گردش‌های ایمیلی بین توسعه دهندگان و کارشناسان کنترل کیفیت، سامانه تضمین کیفیت راه اندازی گردید. این سامانه بر اساس ابزار Testlink که یکی از معروف‌ترین ابزارهای مدیریت آزمون متن باز است تهیه شده و بر اساس سیاست‌ها و شیوه نامه‌های کنترل و تضمین کیفیت سامانه‌های دانشگاه تهران بومی سازی شده است و در حال حاضر به سامانه احراز هویت مرکزی دانشگاه هم متصل است‌.

حوزه کارکرد این سامانه در سطح کارشناسان مرکز فناوری های دیجیتالی دانشگاه است.

 

مزایاو امکانات سامانه:

عدم نیاز به تکمیل فرمهای دستی

امکان گردش کار در سامانه بین افراد درگیر در یک طرح آزمون

امکان تعریف نقش‌های متفاوتی مانند توسعه دهنده، کارشناس مسئول توسعه، کارشناس تضمین کیفیت و …

ایجاد Test Case Pool برای سامانه‌ها و فرآیندها در طول زمان

آدرس سامانه: https://qas.ut.ac.ir

کلید واژه ها: سامانه کنترل کیفیت