مطالب مرتبط با کلید واژه " آموزش "


‌استعلام مشخصات هویتی و تحصیلی نو دانشجویان در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران

‌استعلام مشخصات هویتی و تحصیلی نو دانشجویان در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران

با همکاری وزارت علوم، مرکز فناوری‌های دیجیتال دانشگاه تهران و شرکت نوپرداز اصفهان، استعلام مشخصات هویتی و مشخصات سوابق تحصیلی نو دانشجویان در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران راه اندازی شد.

ادامه مطلب

سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران

با توجه به افزایش تعداد دانشکده / پردیس‌ها، تعداد رشته‌های تحصیلی و گروه‌های آموزشی و تعداد دانشجویان انجام دستی و سنتی امور آموزش بسیار مشکل، هزینه بر، زمان‌بر و شاید امکان ناپذیر می‌گردید. لذا مکانیزه نمودن این امور امری اجتناب ...

سامانه جذب اعضای هیأت علمی

سامانه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶ با هدف مکانیزه نمودن، ساماندهی و یکپارچه سازی فرایند جذب اعضای هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه به سفارش اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی معاونت آموزشی دانشگاه فعالیت خود را ...