سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۳۹۰۵

با توجه به افزایش تعداد دانشکده / پردیس‌ها، تعداد رشته‌های تحصیلی و گروه‌های آموزشی و تعداد دانشجویان انجام دستی و سنتی امور آموزش بسیار مشکل، هزینه بر، زمان‌بر و شاید امکان ناپذیر می‌گردید. لذا مکانیزه نمودن این امور امری اجتناب ناپذیر گردید.
سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۹ با هدف مکانیزه نمودن امور آموزش و به منظور یکپارچه سازی فعالیت‌های حوزه معاونت آموزشی دانشگاه شروع به فعالیت نمود. بکارگیری این سامانه موجب افزایش سرعت، دقت، کیفیت و سهولت انجام امور مرتبط با دانشجویان-اساتید و کارمندان با حداکثر کنترل‌های سیستمی در فرایندهای مختلف این حوزه گردید.

مدیریت قوانین - پذیرش و ثبت نام - مدیریت اطلاعات دانشجو - مدیریت درخواست‌های دانشجویی - ارائه دروس - امور اساتید - مدیریت فرایند انتخاب دروس ترمی - مدیریت امور شهریه دانشجویان - پیشخوان خدمت –کارتابل عمومی ذی‌نفعان سیستم (دانشجو، اساتید، کارمندان و مدیران …) - فارغ‌التحصیلی - ارائه انواع گزارش و انواع وب سرویس‌ها - مدیریت اطلاعات پایه و ساختار دانشگاه - مدیریت کاربران از امکانات گسترده این سامانه می باشد.

حوزه کاربران این سامانه در سطح دانشجو، اساتید و کارمندان می باشد.

 

مزایاو امکانات سامانه:

یکپارچه سازی اطلاعات آموزشی و جلوگیری از تکرار و یا مغایرت اطلاعات

امکان انجام امور به صورت غیر حضوری

افزایش دقت،سرعت و کیفیت امور

کاهش هزینه‌های انجام امور

امکان سامانه سپاری به دانشکده / پردیس‌ها

امکان سیاست گذاری واحد و کنترل آن در سطح کل دانشگاه

آدرس سامانه :  https://ems.ut.ac.ir

کلید واژه ها: سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران آموزش