مطالب مرتبط با کلید واژه " رفاهی "


سامانه اسکان خوابگاه دانشجویی

سامانه اسکان خوابگاه دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۵ و در جهت راهبرد "اصلاح نظام مدیریتی و تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه" برنامه سوم دانشگاه تهران راه اندازی و توسعه پیدا کرده است. این سامانه به منظور رزرو اتاق توسط ...

سامانه تغذیه

سامانه تغذیه دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶ راه اندازی شده است. امور تغذیه یکی از حساس‌ترین بخش‌های خدمت رسانی هر دانشگاه می‌باشد، زیرا می‌بایست روزانه به تعداد قابل توجهی از دانشجویان و کارمندان ظرف مدت چند ساعت بدون هیچ وقفه‌ای ...

سامانه کنترل تردد

سامانه کنترل تردد دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۶ راه اندازی شده است و تاکنون بروزرسانی های متعددی روی ان انجام شده است. سامانه جامع نرم افزاری و سخت افزاری کنترل تردد برای کنترل تردد متمرکز افراد و یا وسایل نقلیه در ...

سامانه فرآیندهای وام صندوق رفاه

سامانه فرآیندهای وام صندوق رفاه مربوط به اداره کل امور رفاهی و معاونت مالی اداری دانشگاه تهران، در سال ۱۳۹۵ به منظور انجام نوبت دهی وام و پرداخت آن به صورت گروهی راه اندازی شد. امکان بهره برداری از این ...

سامانه رزرو اقامتگاه‌ها، امکانات و اماکن ورزشی دانشگاه

سامانه رزرو اقامتگاه‌ها، امکانات و اماکن ورزشی دانشگاه از سال ۱۳۹۵ با هدف ایجاد امکان رزرو اقامتگاه‌های دانشگاه تهران در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه توسعه یافته و راه اندازی گردید و در نسخه‌های بعدی از سال ۱۳۹۶ زیرسامانه امکان رزرو ...