سامانه رزرو اقامتگاه‌ها، امکانات و اماکن ورزشی دانشگاه

تعداد بازدید:۱۰۵۳
سامانه رزرو اقامتگاه‌ها، امکانات و اماکن ورزشی دانشگاه از سال ۱۳۹۵ با هدف ایجاد امکان رزرو اقامتگاه‌های دانشگاه تهران در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه توسعه یافته و راه اندازی گردید و در نسخه‌های بعدی از سال ۱۳۹۶ زیرسامانه امکان رزرو امکانات نیز به آن افزوده شد.
این سامانه در راستای راهبرد «گسترش محیط حمایتی و ارتقای سلامت اهالی دانشگاه» از هدف سوم راهبردی کلان با عنوان «ارتقای اخلاق و مسئولیت پذیری اجتماعی» و به درخواست اداره کل رفاهی دانشگاه پیاده سازی شده است.
کاربران زیرسامانه رزرو اقامتگاه‌ها و رزرو امکانات عبارتند از همه کارکنان دانشگاه اعم از اعضای هیأت علمی و کارکنان شاغل، بازنشستگان و وظیفه بگیران (ورثه اعضای مرحوم تحت سرپرستی) و کاربران زیرسامانه رزرو اماکن ورزشی دانشجویان ساکن کوی دانشگاه می‌باشند.
بهره بردار زیرسامانه رزرو اقامتگاه‌ها اداره کل رفاهی دانشگاه؛ و بهره بردار زیرسامانه رزرو اماکن ورزشی مدیریت خوابگاه‌های دانشگاه می‌باشد.

مزایاو امکانات سامانه:

امکان رزرو اقامتگاه‌های دانشگاه

امکان رزرو امکانات دانشگاه

امکان رزرو اماکن ورزشی کوی دانشگاه

امکان رزرو اقامتگاه‌های سایر واحدهای دولتی دارای تفاهم نامه با دانشگاه

امکان مشاهده پرکاربردترین  و جدیدترین نرم افزارها

آدرس سامانه :  https://reserve.ut.ac.ir

کلید واژه ها: سامانه رزرو اقامتگاه‌ها، امکانات و اماکن ورزشی دانشگاه رفاهی