مطالب مرتبط با کلید واژه

سامانه ممیزی کتاب


سامانه ممیزی کتاب دانشگاه تهران

سامانه مدیریت ممیزی کتاب دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶ و بر پایه آخرین تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از نرم افزارهای متن باز (PHP-Linux-mysql) تهیه شده است.  مرکز انتشارات دانشگاه تهران - اعضای هیأت علمی و محققینی که از بیرون از دانشگاه ...