مطالب مرتبط با کلید واژه

سامانه مدیریت کنفرانس‌های


سامانه مدیریت کنفرانس‌های دانشگاه تهران

سامانه مدیریت کنفرانس‌های دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۱ و بر پایه آخرین تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از نرم افزارهای متن باز (PHP-Linux-mysql) تهیه شده است.  اداره کل طرح کاربردی - معاونت پژوهشی پردیس و دانشکده‌ها – مرکز انتشارات دانشگاه ...